Support-tel: 815 00133
E-post: support@myggservice.no

Hei og velkommen til Noragent AS serviceweb

Her får du hjelp dersom du opplever problemer med din Mosquito Magnet myggfelle. Gjelder det andre produkter, ta kontakt med utsalgsstedet for nærmere informasjon. Har du behov for service på din maskin etter at garantien har gått ut, ber vi deg kontakte vårt autoriserte Mosquito Magnet verksted.

VIKTIG INFORMASJON
Garanti på Mosquito Magnet er 2 år. Utover dette gjelder forbrukerkjøpsloven. Er det feil på produktet fra produsent, vil vi raskt hjelpe deg med å rette feilen.

Vi anbefaler jevnlig service på Mosquito Magnet myggfeller. Det er en god investering å sørge for at fellen får serviceettersyn hvert annet år. Vår servicepakke gjør dette enkelt for deg.

Opplever du feil?
Ofte skyldes feilen naturlige årsaker. Noen årsaker kan være; Tom gasstank, lave temperaturer eller at vifte og luftgjennomstrømning er tilstoppet av insekter som har endt opp inne i maskinen. De aller fleste spørsmål finner du svar på her: Noragent Supportsider, og her finner du også nyttige tips og råd om bruk, vedlikehold og problemløsning.

For mer informasjon om Noragent sine produkter, gå til vår nettside www.noragent.no